Olena Chekmezova

Olena Chekmezova

Real Estate Valuations, MRICS, PwC Austria