Mirela Nikles

Mirela Nikles

Leitung P&O Technology, PwC Austria